Niemieckie Prawo Konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Nieprzestrzeganie zawiłego i w dużej mierze opartego na orzecznictwie niem. prawa o konkurencji przez przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż internetową na terenia Niemiec może doprowadzić do upomnienia („Abmahnung”) ze strony firmy konkurencyjnej oraz wymuszenia podpisania zobowiązania do przestrzegania warunków prawa niemieckiego („strafbewehrte Unterlassungserklärung”).  W zakresie prawa o nieuczciwej konkurencji doradzamy jak uniknąć naruszenia postanowień prawa niemieckiego o nieuczciwej konkurencji, przepisów o umowach zbytu na odległość czy rozporządzenia dot. podawania cen przy sprzedaży produktów w internecie. W tym zakresie reprezentujemy Państwa również w sporach międzynarodowych.

Dla każdego podmiotu gospodarczego, który zamierza wprowadzać swój produkt na rynek lub jest już na nim aktywny, prawo konkurencji jest jedną z najistotniejszych dziedzin prawa. Każde posunięcie w ramach działalności jako podmiot gospodarczy, jak np. reklama, prezentacja na stronie internetowej lub dystrybucja towarów mogą stwarzać problemy z zakresu prawa konkurencji. Konkurenci na rynkach mogą występować przeciwko konkurentom w ramach możliwości jakie stwarza prawo nieuczciwej konkurencji i z powodu naruszeń wstrzymać całe kampanie i wprowadzony towar.

Kancelaria reprezentuje naszych klientów przede wszyskim w sporach z konkurentami, jak i również ze związkami gospodarczymi i związkami konsumetów. Kancelaria wzywa konkurentów do zaniechania naruszenia i reaguje na wezwania, składa w imieniu klientów tak zwane procesowe pisma ochronne.

Reprezentujemy naszych klientów na terenie całych Niemiec we wszystkich rodzajach postępowań m.in. postępowaniach o tymczasowe rozporządzenie sądowe czy w postępowaniach dotyczących głównego przedmiotu sporu.

Artykuły

Odszkodowanie z tytulu Koronawirusa
01
październik

Bawarska Izba Ubezpieczeń musi zrekompensować monachijskiemu operatorowi ogródków piwnych kwotą milionów za nakazane przez państwo zamknięcie jego restauracji w czasie […]

RODO obowiązuje od 25-go maja 2018
18
kwiecień

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO / RODO) zacznie obowiązywać od 25 maja, które wprowadza znaczną potrzebę […]