Prawo Budowlane

Szczególnie niebezpieczne dla działalności gospodarczej świadczącej usługi budowlane jest brak dogłębnej znajomości niemieckich przepisów prawnych regulujących prawo budowlane takich jak niemiecki Kodeks Cywilny czy specjalne przepisy VOB. Zwłaszcza nieprzestrzeganie tych ostatnich może doprowadzić nawet do zagrożenia jej bytu na rynku. Spowodowane jest to najczęściej zaistniałą sytuacją prawną po wykonanym zleceniu, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace budowlane nie może zostać wyegzekwowane, co może mieć wiele przyczyn.

Nasza Kancelaria

  • przygotowuje kompleksowe umowy o roboty budowlane / o dzieło, jak i świadczy usługi doradcze w tym zakresie.