Prawo Pracy

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach związanych z prawem pracy. W Państwa imieniu dochodzimy roszczeń ze stosunku pracy:

  • z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia za pracę regularną jak i za przepracowane nadgodziny
  • z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę (w tym zakresie negocjujemy odszkodowanie, odprawę pieniężną tzw. Abfindung)
  • z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy

Ponadto świadczymy pomoc prawną przy sporządzaniu i rozwiązywaniu umów o pracę. Doradzamy podmioty gospodarczych w zakresie form zatrudnienia.

Zwolnienie z kosztów procesowych
Kto i pod jakim warunkiem może ubiegać się o zwolnienie z kosztów adwokackich ...
Prawo pracy - uwaga na utrate roszczeń !
Co trzeba koniecznie wiedzieć o terminach utraty roszczeń ...
Choroba a wynagrodzenie
Jakie prawa posiada pracownik podczas choroby ...