Zwolnienie z kosztów procesowych

Obok skargi do sądu wnosimy w Państwa imieniu wniosek o udzielenie zwolnienia od kosztów procesowych (adwokackich jak i sądowych), jeżeli zwolniony pracownik nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

O zwolnienie z kosztów procesowych (“Prozesskostenhilfe”) we właściwym sądzie mają prawo ubiegać się wszystkie osoby niezależnie od ich miejsca zamieszkania w Niemczech lub poza granicą Niemiec. Stąd miejsce zamieszkania na terenie Niemiec osoby chcącej ubiegać się o zwolnienie od kosztów (lub potocznie o “adwokata z urzędu”) nie jest wymagane.

W tym celu wystarczy wypełnić dwustronicowe oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, o majątku, dochodach oraz obciążeniach finansowych, które w miarę możliwości powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np.: zaświadczenie o zarobkach, ostatni wyciąg z konta). Dokumenty proszę przesłać na adres Kancelarii w oryginale. Wypełnione oraz podpisane przez Państwa oświadczenie przesyłamy wraz z wnioskiem w Państwa imieniu do sądu.

Poniżej znajduje się napomniane oświadczenie o zwolnienie od kosztów procesowych w postępowaniu cywilnym do pobrania:

oświadczenie o zwolnienie od kosztów procesowych