+ Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich

Rozwiązywanie sporów na linii konsument-przedsiębiorca związanych z zakupami przez Internet.

W dniu 9 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) oraz rozporządzenie wykonawcze 2015/1051 z 1 lipca 2015 r.
Zgodnie z nowym rozporzadzeniem europejskim od dnia 15.02.2016 na stronach internetowych przedsiębiorców powinien pojawić się link do strony internetowej nowo powstałej Platformy ODR. ODR jest platformą elektroniczną umożliwiającą zgłoszenie sprawy podmiotowi ADR (Alternative Dispute Resolution) przez Internet i rozwiązanie sporu bez obecności stron.

Nie jest jeszcze przesądzone, jaki podmiot będzie pełnił w Niemczech rolę punktu kontaktowego.