RODO obowiązuje od 25-go maja 2018

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO / RODO) zacznie obowiązywać od 25 maja, które wprowadza znaczną potrzebę dostosowania pod względem technicznym i organizacyjnym dla sklepów internetowych.

Zgodnie z DSGVO (czy po polsku RODO) bedzie trzeba być w stanie między innymi udowodnić zgodność z przepisami dotyczącymi DSGVO, które nakładają obowiązek utworzenia katalogu zawierającego wszystkie czynności przetwarzania danych. Wskazane jest również pisemnie zobowiązać pracowników i zewnętrznych dostawców usług do przestrzegania ochrony danych.

DSGVO / RODO przewiduje również szerokie obowiązki informacyjne, w tym dotyczące praw klientów. W tym celu należy dostosować politykę prywatności (Datenschutzerklärung).

Nieprzestrzeganie tych wymagań może skutkować nałożeniem sankcji przez organy nadzoru i ostrzeżeniami ze strony konkurencji.

Nasza Kancelaria świadczy uslugi w formie prawnego przygotowania sklepów internetowych do wymogów Europejskiego Rozporzadzenia RODO.