Sprzedaż internetowa

Oferowanie produktów zagranicznym konsumentom za pośrednictwem niemieckiego serwisu aukcyjnego Ebay jak i poprzez własną stronę internetową nastawioną na sprzedaż zagraniczną w tym przypadku na Niemcy wiąże się z obowiązkiem do przestrzeganiem niemieckiego prawa ochrony konsumenta.

Brak przestrzegania prawa ochrony konsumenta prowadzi zasadniczo do naruszenia zasad nieuczciwej konkurecji. Konsekwencją może być upomnienie ze strony firmy konkurencyjnej sprzedającej podobne produkty. Napomniane upomnienie tak zwany “Abmahnung” ma za cel wezwania do spełnienia ustawowych obowiązków sprzedawcy, przy czym strona upomniana zobowiązana jest do poniesienia kosztów zastępstwa adwokackiego.