Bezpodstawne opłaty manipulacyjne w umowach kredytowych

Konsument ma prawo do zwrotu opłat manipulacyjnych z kredytów konsumenckich.

Zasadniczo w każdej umowie dotyczącej kredytu konsumenckiego zawarte sa opłaty manipulacyjne. W zależności od wysokości kredytu opłaty manipulacyjne mogą wynosić od kilkuset do kilku tysiecy Euro, które zostały w ocenie Niemieckiego Sądu Najwyższego bezpodstawnie nałożone na konsumenta (Bundesgerichtshof, wyrok z dnia 28.10.2014). W tym wypadku konsument ma prawo zażadać zwrotu opłat kredytowych.

Najpóźniej do dnia 31.12.2014 zwrotu wspomnianych opłat mogą domagać się osoby, które zawarły umowy kredytowe w latach 2004 do 2011. Powyższemu przedawnieniu (czyli z upływm dnia 31.12.2014) nie podlegają natomiast roszczenia z tytułu zwrotu poniesionych opłat konsumenckich, jeżeli umowa kredytowa została zawarta w roku 2012 lub później. W tym wypadku konsument ma prawo domagania sie zwrotu  poniesionych opłat jeszcze w nowym roku 2015.