Płaca minimalna w Niemczech

Nowa ustawa która weszła w życie 01.01.2015 r. stanowi, że każda osoba pełnoletnia zatrudniona w pełnym wymiarze godzin otrzyma godzinową stawkę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 8,5 euro.
Nowe przepisy niewiele zmieniają w przypadku osób z branż o ustalonych wyższych wynagrodzeniach.

Minimalne wynagrodzenie nie obejmuje nieletnich, stażystów i osób długotrwale bezrobotnych przez pierwsze sześć miesięcy ich pracy.